Sudah menjadi lumrah seorang manusia sering bergantung kepada sesuatu dalam kehidupan. Namun, apabila kebergantungan itu telah melebihi had, ia boleh […]